Zámek Konopiště

konopiste2-1
Zámek Konopiště

Zámek Konopiště

Zámek Konopiště, založil kolem roku 1294 pravděpodobně pražský biskup Tobiáš z Benešova, a to podle vzoru francouzských pevností s válcovými věžemi, se čtyřmi bránami a padacím mostem.

Po vymření Benešoviců přešlo Konopiště v roce 1327 na 275 let do rukou Šternberků. V 17. – 19. Století se v držení Konopiště vystřídala celá řada vlivný šlechtických rodů. Po bitvě na Bílé hoře na krátkou dobu Albrech z Valdštejna, Michnové z Vacínova, Vrtbové z Vrtby, Lobkovicové a další.

První zásah do středověké struktury hradu byl proveden koncem 15. století Jiřím ze Šternberka, dále pak začátkem 17. století Hodějovskými z Hodějova. V barokní rezidenci proměnili Konopiště v 18. století Vrtbové z Vrtby.

V roce 1887 koupil zámek s celým panstvím od Lobkoviců František Ferdinand d’Este, od roku 1896 následník trůnu. Arcivévoda dal zámek přestavět v historizujícím stylu a jeho okolí přeměnil v krajinářský park. Na ploše bývalé barokní zahrady založil Růžovou zahradu se skleníky. Do zámku umístil své rozsáhlé sbírky, které získal jednak jako dědictví po svých italských předcích, jednak vlastní sběratelskou činností.

František Ferdinand se v červnu roku 1914 zúčastnil manévrů rakouské armády v Bosně a dne 28. června 1914 se stal spolu s manželkou Žofií v Sarajevu obětí atentátu spáchaného sbským anarchistou. Rakousko odpovědělo na atentát vyhlášením války Srbsku a začala 1. světová válka.

V roce 1921 převzal Konopiště od arcivévodových dědiců československý stát a zámek i s parkem byl z části zpřístupněn veřejnosti.

Za druhé světové války byl v Konopišti umístěn hlavní štáb jednotek SS. Po osvobození bylo Konopiště znovu zpřístupněno veřejnosti. Zámek se do dnešní doby dochoval v podobě, jakou dostal při poslední přestavbě za arcivévody Františka Ferdinanda d’Este. Také vnitřní vybavení zůstalo v co největší míře stejné, jako za doby, kdy na zámku pobýval František Ferdinand s rodinou.

Zdroj:

www.zamek-konopiste.cz