Zámek Kačina

Zámek Kačina
Zámek Kačina

Zámek Kačina

Velkolepý zámek na půdorysu otevřené podkovy má dvoupodlažní střední část s klasickým portikem o šesti sloupech s tympanonem, na tu navazují na obou koncích přízemí oblouková obytná stavení se sloupovým ochozem, zakončená patrovými budovami knihovny a divadla. Ve střední části je kruhová bývalá kaple s lucernou a taneční sál. Celá stavba měří 227 m.

Zámek Kačina patří mezi nejvýznamnější stavby empírové architektury v Čechách. Jako svoje letní reprezentační sídlo si ho nechal postavit Jan Rudolf Chotek v letech 1806-1824, tehdejší president gubernia a nejvyšší purkrabí Království českého.

Zámek nabízí tři prohlídkové okruhy:

( mimo sezonu pouze okruh 2. )

1. Okruh – zemědělské muzeum aneb Dějiny českého venkova – historie zemědělství, potravinářských,
kovo a dřevozpracujících řemesel, venkovské stavitelství aj.

2. Okruh – zámecké interiéry aneb Chotkové a jejich panství Nové Dvory – dějiny rodu Chotků a jejich panství Nové Dvory, vývoj vrchnostenské správy a hospodářského řízení Chotkovských velkostatků, životní styl šlechty v 19. a 20. století

3. Okruh – Chotkovská knihovna, lékárna, divadlo, galerie, skleník – venkov ve výtvarném umění, cesta k léku, zámecká oranžerie, zahrada léčivých rostlin

Dále je možné navštívit 

Okruh – Babiččiny kočárky, hračky a panenky – prohlídka kočárků a vozítek pro miminka z dob dávno i nedávno minulých

 

Chotkové přišli na Kutnohorsko již v roce 1764, kdy Jan Karel Chotek koupil Novodvorské panství. Chotkové patřili mezi nejvýznamnější české rody a spravovali statky Bělošice, Nové Dvory (Kutnohorsko) a Veltrusy. Janu Rudolfovi však barokní novodvorský zámek příliš nevyhovoval a nechal si postavit Kačinu, která splňovala jeho nejpřísnější nároky na reprezentaci muže jeho postavení.

Ke stavbě zámku byla zvolena jediná vyvýšenina v širokém okolí, zvaná v Kačinách, vyhovující požadavku klasicistní estetiky stavět význačné budovy tak, aby vynikaly nad svým okolím.

Roku 1950 byl objekt dán k dispozici Zemědělskému muzeu jako muzejní a výstavní prostor.