Platební podmínky

Platební podmínky

 ( vybrány části Všeobecných smluvních podmínek )

III.      Cenové a platební podmínky

Ceny výletů a služeb poskytovaných cestovní agenturou Bohemia Trip jsou smluvními cenami sjednanými dohodou mezi zákazníkem a cestovní agenturou Bohemia Trip.

Cestovní agentura Bohemia Trip má právo na zaplacení služeb před jejich poskytnutím tzn. že, zákazník je povinen uhradit cenu služeb v plné výši před jejich poskytnutím.

   III / a. časový rozvrh plateb je stanoven takto:

 • u tuzemských nebo zahraničních výletů je zákazník povinen při vzniku smluvního vztahu, tj. při potvrzení objednávky, uhradit zálohu minimálně ve výši 50% stanovené ceny.
 • doplatek celkové ceny je zákazník povinen uhradit nejpozději při zahájení výletu.

   III / b.  zvýšení ceny

Cestovní agentura Bohemia Trip má právo jednostranným úkonem zvýšit cenu služeb cestovního ruchu uvedenou v potvrzení objednávky v případě, že dojde ke zvýšení

 • ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot
 • plateb spojených s dopravou
 • směnného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny služeb
 • nedostatečném počtu zájemců o službu či výlet

Z výše uvedených důvodů má cestovní agentura Bohemia Trip právo upravit ceny výletů a služeb, které jsou předmětem smluvního vztahu, před realizací výletu či služeb, nejméně však 5 dnů předem.
Zákazník potvrdí akceptování změny ceny.

      III / c. Způsoby platby

 • Cenu výletu je možné uhradit následujícími způsoby:
 • Platbou v CZK na bankovní účet : 2200665145/2010

                                                    IBAN   CZ2920100000002200665145

                                                                SWIFT  FIOBCZPPXXX

 • Platbou v EUR na bankovní účet : 2900665146/2010

                                                  IBAN   CZ2920100000002900665146

                                                                SWIFT  FIOBCZPPXXX

 • Platební bránou PayPal  srze email s podrobnými platebními podmínkami.

                                                ( PayPal Email Payments )

 • Pokud se strany dohodnou, lze doplatek zaplatit hotově před započetím výletu a to řidiči nebo průvodci.
 • Způsoby platby lze kombinovat, například lze platit zálohu pomocí převodu z účtu na účet a doplatek v hotovosti apod.

IV.      Zrušení a změny dohodnutých služeb

Cestovní agentura Bohemia Trip je oprávněna odstoupit od potvrzené smlouvy
před zahájením čerpání služeb z důvodu:

 • Pokud se přihlásí na zákazníkem požadovaný výlet nedostatečný počet zájemců a zákazník neakceptuje z tohoto důvodu navýšení ceny
 • Zákazník neakceptuje navrhovaný jiný termín
 • Při událostech způsobených tzv. vyšší mocí ( záplavy, nepřízeň počasí apod. )

V těchto případech vrátí cestovní agentura zákazníkovi zaplacenou zálohu mimo náhradu nezbytných výloh ve výši 10 % zaplacené částky.

VI.      Zrušení výletu

 • zákazník je oprávněn zrušit svou smlouvu kdykoliv před odjezdem na výlet
  nebo před čerpáním dohodnutých služeb.
 • zrušení výletu nebo dohodnutých služeb musí být provedeno písemně, nejlépe emailem a to způsobem nepochybným.
 • Při odstoupení od smlouvy je zákazník povinen zaplatit storno poplatek
  a to ve výši dle doby, kdy je odstoupení od smlouvy doručeno

Storno poplatky

        14 – 7 dnů před termínem realizace výletu či služeb 50 % zálohy
          7 – 1 dnů před termínem realizace výletu či služeb 100 % zálohy

 • pokud se zákazník nedostaví nebo zmešká odjezd, případně musí být před započetím cesty či v jejím průběhu vyloučen z účasti na zájezdu, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení již zaplacené ceny
 • dojde-li k okolnostem, které ovlivní zákazník tím, že zcela nebo z části nevyužije objednané a cestovní agenturou Bohemia Trip již zaplacené služby /např. služby ubytovací, stravovací, dopravní služby, výlety apod./ nevzniká zákazníkovi nárok na úhradu nebo slevu z ceny nečerpaných služeb.
 • Dále cestovní agentura Bohemia trip neodpovídá za případy způsobené nepředvídatelnými mimořádnými okolnostmi jako jsou přírodní katastrofy, karantény, povstání, stávky a další okolnosti způsobené vyšší mocí, rovněž tak neodpovídá za případy způsobené 3. stranou (stavební práce, dopravní zácpy apod.)

VII.      Změna rezervace

 • ze strany zákazníka, bude provedena v případě, že tuto změnu bude možné realizovat.