Morový sloup

091 Plague Column
Morový sloup

Morový sloup

Skvost kutnohorského baroka, dílo jezuitského sochaře Bauguta, vznikal mezi lety – jako reakce na morovou epidemii, při níž v roce zahynulo více než tisíc lidí. Na vrcholu sloupu se nachází socha P. Marie Immaculaty. Jak bývá v Kutné Hoře obvyklé, i na morovém sloupu se objevují pracovní motivy, tentokrát v podobě plastik havířů.

Zdroj:

morový sloup http://www.kutnahora.cz/index.php?sec=3&cid=70&scs=3