Malá pevnost Terezín

Malá pevnost TEREZÍN
Malá pevnost TEREZÍN

Malá pevnost Terezín

Malá pevnost sloužila jako trestnice pro vojenské a politické vězně už v 19. století.

Po 15. březnu 1939, kdy Hitler obsadil Československo a byl vyhlášen protektorát, si nacisté povšimli výhod objektu a v červnu roku 1940 zde zřídili policejní věznici gestapa.

Za pět let prošlo branami Malé pevnosti na 32 000 mužů a žen.

Malá pevnost je v současnosti otevřena veřejnosti. Zdejší stálé výstavy se věnují persekuci českého národa v době protektorátu a osudům českých vězňů zavlečených do jiných koncentračních táborů na území nacistické říše.

Zdroj:

www.pamatnik-terezin.cz
www.terezin.cz

wikipedie