Magdeburská kasárna

Magdeburská kasárna
Magdeburská kasárna

Magdeburská kasárna

V bývalých Magdeburských kasárnách sídlila v dobách terezínského ghetta židovská samospráva a všechna oddělení zajišťující chod tábora.

V současnosti jsou zde stálé výstavy, věnované každodennímu životu židovských vězňů. Expozice se zaměřuje především na kulturní dění v ghettu, které se zde rozvinulo nebývalou měrou.

V souvislosti s tím, že byl Terezín součástí nacistické propagandy, zde nacisté nechávali vězňům co se uměleckého vyžití týče jistou volnost.

Uchovalo se mnoho kreseb a literárních děl, například časopis Vedem, vydávaný chlapci v domě č. 1. V ghettu se hrálo divadlo a důležitou roli sehrála i četná hudební vystoupení.

Expozice:

         Replika vězeňské ubikace z doby ghetta

         Hudba v terezínském ghettu

         Výtvarné umění v terezínském ghettu

         Literární tvorba v terezínském ghettu

         Divadlo v terezínském ghetta  

Zdroj:

www.pamatnik-terezin.cz
www.terezin.cz

wikipedie