Kostel sv. Jakuba

 

 

Kostel sv. Jakuba
Kostel sv. Jakuba

Kostel sv. Jakuba

Románská stavba kostela sv. Jakuba se nachází na návrší nad říčkou Klejnárkou, uprostřed rozlehlé návsi obce Jakub ( nyní část obce Církvice ).
Jde o stavbu z 12. století, která nemá v Čechách obdoby.

Kostel má obdélnou loď s apsidálním závěrem a výrazně převýšenou věž na západním průčelí.
Stavba je pozoruhodná zvláště svou jižní stranou, která je bohatě zdobena románskými plstkami.
Tato výzdoba je nejrozsáhlejším zachovalým souborem románské plstiky u nás.
O založení kostela se zasloužila vdova Marie po Slaviborovi ze Švabenic, která tímto činem snímá kletbu, uloženou na Slavibora, pro účast na přepadení olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka v roce 1145.
Dokladem o založení kostela je oltářní autentika, kterou v roce 1165 nechal sepsat pražský biskup Daniel I. Autentika s relikviemi byla nalezena v roce 1845 v oltářní menze v olověné schránce.

Zdroj:

Kostel Sv. Jakuba http://ossuary.eu/index.php/cz/fotogalerie-jakub