Kamenná kašna – Kutná Hora

105 Stone Fountain with the church of St John of Nepomuk
Kamenná kašna

Kamenná kašna

Kamenná kašna je gotická kamenná kašna nacházející se na Rejskově náměstí ve městě .

Ve středověku byly kvůli intenzivní důlní činnosti problémy se zásobováním města Kutná Hora pitnou vodou. Zásobování bylo řešeno pomocí několik kilometrů dlouhého dřevěného potrubí, které ústilo do nádrží na několika místech ve městě, z nichž byla voda odebírána. Kolem nádrže umístěné na dnešním Rejskově náměstí byl v letech 1493-1495 postaven Matějem Rejskem (sochařem a stavitelem kostelu svaté Barbory) kamenný dvanáctiboký hranol zdobený bohatým dekorem kamenných kružeb a fiál.

Tento kamenný hranol nazývaný Kamenná kašna je citlivě umístěn do prostoru náměstí a patří mezi skvosty pozdně gotické architektury a je i významnou památkou technického charakteru. Je zařazen na český seznam památek UNESCO.

Zdroj:

kamenná kašna http://www.kutnahora.cz/index.php?sec=3&cid=65