Hrádek Kutná Hora

7- Hrádek Kutná Hora - muzeum stříbra
7- Hrádek Kutná Hora – muzeum stříbra

Hrádek Kutná Hora

Hrádek, původně postavený jako samostatný opevněný objekt, plnil pravděpodobně úlohu strážní tvrze nad údolím říčky Vrchlice. První písemné zmínky o této tvrzi a jejím majiteli, Hermanu de Castro, pocházejí z r. 1312. V průběhu 14. – 15. století byla tvrz přestavěna na honosné patricijské sídlo.

Hrádek vystřídal více majitelů, na konci proběhla dostavba a výzdoba Hrádku ve stylu vladislavské gotiky. V roce 1686 koupili Hrádek jezuité a zřídili v něm své seminárium – gymnázium. Těmto účelům budova sloužila až do roku 1773 – do zrušení jezuitského řádu. Stejné poslání měl Hrádek až do roku 1912, kdy v budově sídlil učitelský ústav.

Od poloviny 20. stol. je budova Hrádku sídlem kutnohorského muzea (Českého muzea stříbra). Hlavním posláním muzea je sbírkotvorná, výzkumná a expoziční činnost zaměřená na historií královského horního města Kutné Hory, středověké dolování, hutnění a mincování.

Ve sbírce muzea jsou uloženy rozsáhlé sbírkové soubory uměleckořemeslné, výtvarné, etnografické, ale především numismatické, geologické a unikátní exponáty z oboru hornictví, hutnictví a mincovnictví.

Součástí muzea je i zachovalá středověká štola s ukázkami hornických činností ve středověku.

Zdroje:  www.kutnahora.cz

              – oficiální web Muzeum stříbra

Fotografie: Jaromír Procházka, Dušan Lapáček, Jiří Dostál, Pavel Ladra

                       Castles.cz