Hrad Karlštejn

Hrad Karlštejn
Hrad Karlštejn

Hrad Karlštejn

Výjimečný hrad jak mohutností, tak architekturou. Založil jej roku 1348 český král Karel IV, od roku 1355 římský císař.

Hrad byl určen pro ochranu korunovačních klenotů a relikvií království i císařství. Hrubá stavba byla provedena za 10 let, avšak vnitřní úpravy byly dokončeny až v roce 1365.

Na konci 16. století byly z příkazu císaře Rudolfa II. Opraveny hradní budovy, přesto již začínal úpadek Karlštejna. V roce 1619 byly odvezeny klenoty a archiv do Prahy, 1620 byl hrad vydán bez boje vojsku Ferdinanda II., 1646 byl dobyt švédskými vojsky.

Chátrání hradu a jeho historického významu si začali všímat nejen čeští vlastenci, ale i habsburkové a Ferdinand nechal opravit nejvíce postižené části.

Dnešní podobu získal hrad Karlštejn při úpravě v letech 1887 – 1899. Podle projektu architekta F. Schmidta, dopracovaného J. Mockerem, se uskutečnila nákladná puristická úprava. Puristé odstranili nejen všechny renesanční i pozdější zásahy, ale i prvky z období gotiky, které jim připadali “málo gotické”.

Naše prohlídková trasa

  • zahrnuje interiéry Císařského paláce, soukromé i reprezentační,
  • sály s částečně dochovaným zařízením ze 14. – 19. století,
  • Mariánská věž uchovává nejcennější předměty z karlštejnských sbírek, včetně repliky Svatováclavské koruny,
  • dále pak Studniční věž a hradní vězení.

Zdroj:

www.hradkarlstejn.cz

část foto vlastní