Hornické muzeum Příbram

Hornické muzeum Příbram
Hornické muzeum Příbram

Hornické muzeum Příbram – Březové Hory
Národní kulturní památka

Vláda ČR na svém zasedání dne 28. 5. 2014 schválila prohlášení souboru hornických památek v Příbrami – Březových Horách, spravovaných Hornickým muzeem Příbram, Národní kulturní památkou.
Hornická činnost má na Příbramsku velmi starou historii.
Samotné muzeum vzniklo již roku 1886.

Je situováno v Příbrami – Březových Horách v areálu Ševčinské šachty uzavřené (zaražené) roku 1813 na místě staršího dolu ze 16. století, dále v původních báňských objektech dolu Vojtěch založeného v roce 1779, dolu Anna z roku 1789 a dolu Drkolnov otevřeného roku 1836.
Současně nabízí ke zhlédnutí několik kilometrů historického březohorského podzemí.

Proč se jet podívat do hornického muzea?

  1. Muzeum se od prvopočátku zabývá bohatou tradicí místní těžby a zpracování rud, která sahá až do prehistorie.
  2. Největšího rozmachu dosáhlo příbramské báňské podnikání v 19. století, kdy se ve zdejším revíru vytěžilo až 90% zásob stříbra a olova v rámci celého habsburského státu a doly zaznamenaly řadu mezinárodních úspěchů, což dokumentuje muzeum četnými nemovitými i movitými památkami, nyní prohlášenými na národní.
  3. Například roku 1875 bylo v dole Vojtěch, zpřístupněném veřejnosti, dosaženo poprvé na světě 1 000 m hloubky.
  4. Prvně v tehdejší monarchii byla v březohorském revíru uplatněna aplikace drátěných těžních lan a došlo k použití parních a tzv. stoupacích strojů v rudném hornictví.
  5. Němým svědkem oné doby je zejména nádherný parní těžní stroj dolu Vojtěch z roku 1874, upravený v roce 1889, nejstarší na území ČR.
  6. V popředí zájmu odborné i laické veřejnosti je též parní těžní stroj dolu Anna z roku 1914, který zažil období, kdy se Anenská šachta stala nejhlubší v Evropě.
  7. V nedaleké Prokopské štole prezentuje muzeum turistům atrakci, kterou nemá v nabídce žádné jiné evropské hornické muzeum – pohled do historické jámy z roku 1832 hluboké 1 600 m, nejhlubší v revíru a třetí nejhlubší v naší zemi.
  8. Další technickou lahůdku skrývá podzemí dolu Drkolnov v podobě monumentálního vodního kola z 19. století o průměru 12,4 m, které před aplikací parních strojů sloužilo k čerpání důlních vod. Je jediné dochované na území ČR a mimořádně ceněné i v mezinárodním kontextu.
  9. Je prvně prezentován unikátní vzorek stříbra vytěžený v r. 1980 v někdejších Uranových dolech Příbram, který byl následně vyvezen do zahraničí. Muzeu se podařilo tuto přírodninu vykoupit na mezinárodní mineralogické burze v Mnichově a tímto způsobem ji získat zpět do Příbrami. Dle názoru odborníků se jedná o největší kus stříbra ve sbírkách muzeí Evropy.

Zdroj: hornické muzeum PŘÍBRAM