Chrám sv. Barbory

004 St Barbara Cathedral
chrám Svaté Barbory

Chrám svaté Barbory

je trojlodní gotický kostel ve městě Kutná Hora.

Historie tohoto chrámu je spojena s dlouhodobým zápasem ambiciózních měšťanů Kutné Hory o duchovní samosprávu s nedalekým Sedleckým klášterem. Tento po staletí trvající mocenský boj vyústil nakonec ve vybudování prestižního chrámu svaté Barbory na pozemku Pražské kapituly za městskými hradbami (tedy mimo působnost Sedleckého kláštera).

Stavba chrámu svaté Barbory započala roku 1388, podle některých pramenů měla tato stavba mít dvojnásobné rozměry než má současný chrám. Stavba probíhala v několika etapách a do značné míry souvisela s prosperitou stříbrných kutnohorských dolů. Práce na chrámu byly několikrát přerušeny a výstavba chrámu byla definitivně ukončena až roku 1905.

Prvním projektantem a stavitelem chrámu svaté Barbory se stal Jan Parléř, syn stavitele Svatovítské katedrály Petra Parléře.

Zlomem ve stavbě chrámu bylo působení pražských stavebních mistrů – nejprve Matyáše Rejska a po něm Benedikta Rejta. Matyáš Rejsek zaklenul chór, dostavěl triforium a stavbu doplnil množstvím zdobných kamenných prvků.

Příchod Benedikta Rejta znamenal další radikální změnu – nejprve změnil zamýšlené pětilodí znovu na trojlodí, které uzavřel monumentální klenbou s krouženými žebry (obdobně jako ve Vladislavském sále Pražského hradu). Podle jeho projektu se stavělo i po jeho smrti, avšak s postupným poklesem těžby stříbra opět docházely finanční zdroje, a tak byl v roce 1588 chrám uzavřen provizorní zdí.

V roce 1626 byl předán jezuitům, kteří provedli jeho úpravy do barokní podoby. Stavba zůstala nedokončena po dlouhých třista let, až v roce 1884 byla na základě popudu místního archeologického spolku Vocel rozhodnuto o její dostavbě, která skončila roku 1905.

Zdroj:

Chrám Sv. Barbory http://www.kutnahora.cz/index.php?sec=3&cid=61&scs=3