84.výlet: Třebíč, Telč – UNESCO

Navštivte památky zapsané do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, ve kterém má Česká republika zapsáno dvanáct památek.

Navštivte města Třebíč a Telč.

  • navštivte město Třebíč a unikátní židovské ghetto
  • zapsané na seznam UNESCO v roce 2003
  • vystoupejte na rozhlednu Oslednice
  • prohlédněte město Telč
  • zapsané na seznam UNESCO v roce 1992

Poznáte část ze světového dědictví UNESCO město Třebíč a unikátní židovské ghetto, které je na seznamu Uneco zapsáno, mimo Jeruzaléma, jako jediná samostaná židovská památka. Prohlédnete si město Telč z rozhledny a pak si město Telč prohlédnete pěšky.


PROGRAM Doba trvání výletu 11 hod
UNESCO
jednodenní privátní výlet
   Odjezd z Prahy: 8.30
 
prohlídka města Třebíč
oběd v místní restauraci
prohlídka – Telč z rozhledny
prohlídka města Telč včetně občerstvení
Návrat do Prahy: cca 19.00

Počátky města Třebíč se datují od přelomu 11. a 12. století, kdy zde moravská knížata založila benediktinský klášter.

Původně byla bazilika sv. Prokopa zasvěcena Panně Marii, ale kvůli celkové devastaci během mnoha válek byl objekt více jak 200 let užíván výhradně ke světským účelům. Po obnově byla bazilika zasvěcena sv. Prokopovi a opět využívána církví.

Třebíč kdysi patřila k významným střediskům židovské kultury na Moravě a unikátně zachovaná židovská čtvrť je němým svědectvím soužití Židů a křesťanů. Židovská čtvrť s hustou zástavbou zahrnuje více jak 120 obytných domů, které doplňují objekty bývalých židovských institucí – radnice, školy, rabinátu a chudobince.
Třebíčské židovské památky jsou po Jeruzalému jedinými, které byly samostatně zapsány na seznam UNESCO v roce 2003.


Podle pověsti je založení města spojeno s vítězstvím moravského knížete Otty II. nad českým knížetem Břetislavem v roce 1099.

Historické jádro města, uzavřené rybníky a branami, si udrželo po celá staletí svou osobitou tvář z časů Zachariáše z Hradce. Předně je to původní královská vodní tvrz z 13. století, založená na křižovatce obchodních cest, která získala, spolu s historickým jádrem města, svou dnešní podobu díky přestavbě ze 16. století. Rozsáhlý renesanční zámecký komplex pochází z dílny architekta B. Maggiho z Arogna. K zámku ještě přiléhá zajímavě dispozičně řešená zahrada s parkem.
Nejstarší stavební památkou ve městě je 49 m vysoká, pozdně románská Svatodušní věž z 13. století.

Historické jádro města bylo zapsáno na seznam UNESCO v roce 1992.


  CENA výletu 2 550,- Kč / os


při zájmu menším či větším než 4 osoby – individuální kalkulace

– pokud požadujete průvodce, bude zpracována individuální kalkulace

  • Na všech památkách jsou místní průvodci a pokud je nemají v požadovaném jazyku, tak jsou připraveny texty.
    I u nás Vám poskytneme základní informace o výletu, památkách a České republice v písemné formě,
    případně budou texty doplněny audio nahrávkou.

Zdroj:

Unesco Czech http://www.unesco-czech.cz/telc/predstaveni/
Unesco Czech http://www.unesco-czech.cz/trebic/predstaveni/
Unesco Czech http://www.unesco-czech.cz/fotogalerie/
Město Třebíč http://www.trebic.cz/historie-mesta/d-1383/p1=8957
Město Telč   http://www.telc.eu/turista_a_volny_cas/historie