83. výlet: Žďár nad Sázavou – Zelená hora, Červená Lhota – UNESCO

Navštivte památky zapsané do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, ve kterém má Česká republika zapsáno dvanáct památek.
Navštivte poutní místo Zelená hora.

  • navštivte zámek Červená Lhota
  • prohlédněte si město Žďár nad Sázavou
  • prohlédněte si barokní poutní místo Zelená hora
  • zapsané na seznam UNESCO v roce 1994
  • navštivte kostel ze 12. století – sv. Jakuba

Poznáte část ze světového dědictví UNESCO


PROGRAM Doba trvání výletu 10 hod
UNESCO
jednodenní privátní výlet
   Odjezd z Prahy: 8.30  
prohlídka zámku Červená Lhota
prohlídka města Žďár n. Saz.
oběd v místní restauraci
poutní místo Zelená hora
 
prohlídka kostela sv. Jakuba
 
Návrat do Prahy: cca 18.30

Zámek Červená Lhota, původně tvrz, pochází cca z poloviny 14. Století. Prvním písemným pramenem je zápis učiněný do desek zemských až roku 1465.

Tvrz prošla mnohými úpravami a změnila mnoho majitelů.
V roce 1946 převzal Červenou Lhotu stát a od roku 1949 je zpřístupněna veřejnosti.


Výjimečná stavba poutního kostela sv. Jana Nepomuckého vznikla díky spolupráci opata žďárského kláštera Václava Vejmluvy a geniálního architekta Jana Blažeje Santini-Aichela. Podnětem k výstavbě kostela se stal nález zachované tkáně v hrobě Jana Nepomuckého ve Svatovítské katedrále v roce 1719. Podle legendy zaplatil kněz svým životem za to, že neprozradil zpovědní tajemství královny Žofie.
Kostel je vystavěný na půdorysu ve tvaru pěticípé hvězdy.

Tvrdí se, že na hladině Vltavy, kde Jan Nepomucký utonul, objevila koruna z pěti hvězd. Tento symbol se pak objevuje opakovaně i v dalších prvcích stavby. Areál je přístupný pěti vchody, v chrámu se nachází pět kaplí s pěti oltáři. Kostel na Zelené hoře se stal jedním z nejnavštěvovanějších barokních poutních míst.
Chátrající objekt se dočkal stavební obnovy až v 70. a na počátku 80. let 20. století. V roce 1994 byla schválena žádost o zařazení areálu na Seznam světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO.


Zámek Žďár nad Sázavou bývalý cisterciácký klášter.

Navštívíte nejzajímavější místa, která jsou spojena s výjimečným architektem Janem Blažejem Santini-Aichelem. Seznámíte se životem v cisterciáckého řádu, vstoupíte do osobního sídla opata – prelatury, navštívíte baziliku Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše, zavítáte do obydlí mnichů – konventu, nahlédnete do studniční kaple a objevíte původní sádky ze 13.století.


Románská stavba kostela sv. Jakuba se nachází na návrší nad říčkou Klejnárkou, uprostřed rozlehlé návsi obce Jakub ( nyní část obce Církvice ).
Jde o stavbu z 12. století, která nemá v Čechách obdoby.

 Kostel má obdélnou loď s apsidálním závěrem a výrazně převýšenou věž na západním průčelí.
Stavba je pozoruhodná zvláště svou jižní stranou, která je bohatě zdobena románskými plastikami.
Tato výzdoba je nejrozsáhlejším zachovalým souborem románské plastiky u nás.

O založení kostela se zasloužila vdova Marie po Slaviborovi ze Švabenic, která tímto činem snímá kletbu, uloženou na Slavibora, pro účast na přepadení olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka v roce 1145.
Dokladem o založení kostela je oltářní autentika, kterou v roce 1165 nechal sepsat pražský biskup Daniel I.
Autentika s relikviemi byla nalezena v roce 1845 v oltářní menze v olověné schránce.


   CENA výletu 3 000,- Kč / os


při zájmu menším či větším než 4 osoby – individuální kalkulace

– pokud požadujete průvodce, bude zpracována individuální kalkulace

  • Na všech památkách jsou místní průvodci a pokud je nemají v požadovaném jazyku, tak jsou připraveny texty.
    I u nás Vám poskytneme základní informace o výletu, památkách a České republice v písemné formě,
    případně budou texty doplněny audio nahrávkou.

Zdroj:

Kostel sv. Jakuba http://ossuary.eu/index.php/cz/fotogalerie-jakub
Zelená Hora  http://www.zelena-hora.cz/cz/fotovideo-galerie
Žďár nad Sázavou http://www.zdarns.cz/cestovni-ruch/fotogalerie
Zámek Červená Lhota http://www.zamek-cervenalhota.eu/fotogalerie/