82. výlet: Holašovice, Český Krumlov, hrad Rožmberk – UNESCO

Navštivte památky zapsané do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, ve kterém má Česká republika zapsáno dvanáct památek.
Navštivte Holašovice a Český Krumlov.

 • projděte se po nejstarším kamenném mostě ve střední Evropě
 • prohlédněte si jeden z nejskrásnějších zámků v Čechách
 • prohlédněte tzv. selské baroko v Holašovicích
 • obdivujte mimořádný architektonický skvost Český Krumlov
 • projeďte se na koni nebo prohlédněte České Budějovice
 • prohlédněte si hrad Rožmberk
 • navštivte Svatou Horu u Příbrami
 • památky zapsané do seznamu UNESCO v roce 1992 a 1998

Poznáte část ze světového dědictví UNESCO, město Písek a jeho nejstarší kamenný most Střední Evropy, nejkrásnější zámek Čech, ubytujete se v historickém selském baroku a prohlédne si architektonický skvost Český Krumlov, projedete se na koni či prohlédnete si město České Budějovice a cestou zpět navštivte hrad Rožmberk a Svatou horu u Příbrami.


PROGRAM Doba trvání výletu 3 dny UNESCO
1. DEN 2. DEN 3. DEN
 Odjezd z Prahy: 8.30  Odjezd do Č. Krumlova: 9.00  Odjezd do Prahy: 9.00
prohlídka města Písek prohlídka města Č. Krumlov
prohlídka hradu Rožmberk
oběd v místní restauraci  oběd v místní restauraci  oběd v místní restauraci 
prohlídka zámku Hluboká prohlídka zámku Č. Krumlov
prohlídka Svaté Hory u Příbrami 
prohlídka vesnice Holašovice prohlídka města Č. Krumlov
občerstvení
ubytování v penz.  Holašovice návrat do penzionu Holašovice
 
večeře v místní restauraci jízda na koních  
       nebo prohlídka Č. Budějovic  
večeře v místní restauraci
Ukončení 1. den: cca 17.00 Ukončení 2. den: cca 19.00 Návrat do Prahy: cca 17.00

Město Písek odvíjí svou „psanou“ historii od roku 1243, kdy je jeho jméno uvedeno v královské listině, jsou dějiny místa, kde se nachází, daleko starší. V okolí Písku byla nalezena řada dokladů o pobytu člověka před desítkami tisíců let.

Jihočeský Písek leží na zlatonosné řece Otavě, jejíž břehy spojuje nejstarší dochovaný kamenný most v Čechách a střední Evropě. Budování velkých kamenných mostů bylo ve středověku pro svou technickou obtížnost a mimořádnou nákladnost poměrně vzácné. Výstavba píseckého kamenného mostu byla nepochybně zahájena ve druhé polovině 13. století, a to za vlády krále Přemysla Otakara II. (1253 – 1278).

Přes most v té době vedla Zlatá stezka spojující české země s Bavorskem a Horními Rakousy. V 16. století po stezce putovalo až 1300 soumarů týdně. Dnes je most národní kulturní památkou a klenotem města.


Zámek Hluboká byl původně založen jako strážný hrad v polovině 13. století českými králi a jako královský majetek byl dáván často do zástavy. V držení se zde vystřídalo několik šlechtických rodů.

V roce 1661 koupil Hlubokou rod Schwarzenbergů, který dvakrát stavebně zámek upravil, nejprve počátkem 18. století v barokním stylu, později provedl rozsáhlou rekonstrukci zámku v romantickém stylu nové gotiky v letech 1840 – 1871 včetně úpravy parku a okolní krajiny.

Byl přestavěn pod vlivem cest, tehdejšího majitele knížete Jana Adolfa II. Schwarzenberga a jeho manželky kněžny Eleonory, do Anglie.

Hlavní předlohou projektu byl královský zámek Windsor.


Holašovce byly zapsány na seznam UNESCO v roce 1998 jako téměř zcela dochovaný středověký systém obytných domů a sýpek. Ty jsou propojeny ohradními zdmi s brankami a klenutými vjezdy do prostoru návsi, což spolu s dochovaným štukovým dekorem (tzv. lidové nebo selské baroko) na většině průčelí dává celému sídlu neopakovatelnou atmosféru a výraz.


Český Krumlov je mimořádným architektonickým skvostem, jehož význam potvrzuje zápis města na listinu světového kulturního dědictví UNESCO v roce 1992.

Nad meandry řeky Vltavy se vyvinul jedinečný soubor městské zástavby, především ze 16. století, spolu s rozsáhlým areálem hradu a zámku, který je po Pražském hradu druhým největším zámeckým komplexem České republiky.
První písemné doklady o Českém Krumlově jsou datovány rokem 1253.

Po rodu Vítkovců zdědili hrad i erbovní znak příbuzní Rožmberkové, s jejichž jménem je spojen největší rozkvět zámku a rozvoj i prosperita města. Rožmberkové, ve své době po králi nejmocnější šlechtický rod v Čechách.
Český Krumlov je historické sídlo rodu Rožmberků.

Rod Rožmberků neměl pokračování a hrad v roce 1622 získali Eggenberkové, kteří po třech generacích neměli přímé potomky, takže po roce 1719 se dědictví ujímá rod knížat ze Schwarzenberku.


Město České Budějovice založil v roce 1265, na soutoku řek Malše Vltavy, český král Přemysl Otakar II. Půdorysný plán nově vznikajícího města geniálně vyměřil zvíkovský purkrabí Hirzo, kdy na čtvercové náměstí o rozloze 133 x 137 m šachovnicově navazuje síť ulic. Vznikly dva chrámy a řada měšťanských domů kolem náměstí včetně radnice. Celé město obepínaly hradby s hradebními věžemi a třemi městskými branami.

Hned po svém vzniku se České Budějovice staly mocenskou i hospodářskou metropolí jihu Čech a oporou královské moci. Jeho výsady posílil ve 14. století král Karel IV. a město bylo střediskem obchodu a řemesel. České Budějovice bohatly také z těžby stříbra a ražby mincí v nedaleké obci Rudolfov.


Hrad Rožmberk byl postaven na důležité obchodní stezce vedoucí z Čech vyšebrodským průsmykem do bohatého horního Podunají. S původním německým názvem Rosenberg je poprvé zmiňován v roce 1250 za vlády krále Václava I. Z gotického hradu se postupně stalo pohodlné renesanční sídlo.

Hrad Rožmberk se v roce 1620 ocitl v rukách císařského generála Karla Bonaventury Buquoye. V držení šlechtického rodu Buquoyů byl hrad až do roku 1945. Jiří Jan Jindřich Buquoy (1814 – 1883) byl vášnivým sběratelem uměleckých a historických předmětů. V duchu romantického cítění 19. století realizoval velkolepý plán a přebudoval Rožmberk na rodové muzeum. Rozsáhlé stavební úpravy byly provedeny ve stylu romantizující gotiky a vzhled hradu se radikálně změnil. Hrad, který tak dostal svou konečnou podobu, byl zpřístupněn veřejnosti.


Svatá Hora u Příbrami je významný barokní areál, který tvoří komplech ambitů se čtyřmi kaplemi v rozích. Uvnitř na vysoké kamenné terase stojí původně gotický kostel Panny Marie, přestavěný a rozšířený v letech 1648 – 1673. Od severozápadního rohu komplexu vedou do Příbrami kryté schody.

Uvnitř kostela je stříbrný tepaný hlavní oltář postupně budovaný od roku 1684 s lidovou gotickou soškou Panny Marie Svatohorské.
Socha byla dne 22.6.1732 korunována pražským pomocným biskupem.


CENA výletu 10 900,- Kč / os


při zájmu menším či větším než 4 osoby – individuální kalkulace

– pokud požadujete průvodce, bude zpracována individuální kalkulace

 • Na všech památkách jsou místní průvodci a pokud je nemají v požadovaném jazyku, tak jsou připraveny texty.
  I u nás Vám poskytneme základní informace o výletu, památkách a České republice v písemné formě,
  případně budou texty doplněny audio nahrávkou.

– Pořadatel CK Pavlína Fulnečková  https://www.grandafrika.cz/

Zdroj:

Město Písek http://www.pisek.eu/barokni-domy-cp-31-32-v-jungmanove-ulici/d-1039/p1=53
Zámek Hluboká nad Vltavou http://www.zamek-hluboka.eu/fotogalerie/interiery/
http://www.zamek-hluboka.eu/fotogalerie/exteriery/
Holašovice http://www.holasovice.eu/fotogalerie/holasovice/
Holašovice Selský dvůr http://www.selsky-dvur-holasovice.cz/fotogalerie/
Unesco Czech http://www.unesco-czech.cz/fotogalerie/
Státní hrad a zámek Český Krumlov http://www.zamek-ceskykrumlov.eu/fotogalerie/
Město Český Krumlov http://www.fotogalerie.ckrumlov.cz/php/fotogalerie/
Hrad Rožmberk  http://www.hrad-rozmberk.eu/fotogalerie/

http://www.zamek-hluboka.eu/fotogalerie/exteriery/

http://www.zamek-hluboka.eu/fotogalerie/exteriery/

http://www.zamek-hluboka.eu/fotogalerie/exteriery/

http://www.zamek-hluboka.eu/fotogalerie/exteriery/

http://www.zamek-hluboka.eu/fotogalerie/exteriery/