81. výlet: zámek Hluboká, Holašovice a Český Krumlov – UNESCO

Navštivte památky zapsané do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, ve kterém má Česká republika zapsáno dvanáct památek.
Navštivte Holašovice a Český Krumlov.

 • projděte se po nejstarším kamenném mostě ve střední Evropě
 • prohlédněte si jeden z nejskrásnějších zámků v Čechách
 • prohlédněte tzv. selské baroko v Holašovicích
 • obdivujte mimořádný architektonický skvost Český Krumlov
 • prohlédněte si druhý největší zámecký komplex České republiky
 • historické sídlo Rožmberků
 • památky zapsané do seznamu UNESCO v roce 1992 a 1998

Poznáte část ze světového dědictví UNESCO, město Písek a jeho nejstarší kamenný most Střední Evropy, nejkrásnější zámek Čech, ubytujete se v historickém selském baroku a prohlédne si architektonický skvost Český Krumlov.


PROGRAM Doba trvání výletu 2 dny UNESCO
1. DEN 2. DEN
 Odjezd z Prahy: 8.30  Odjezd do Č. Krumlova: 9.00
 prohlídka města Písek
prohlídka města Č. Krumlov
oběd v místní restauraci oběd v místní restauraci 
prohlídka zámku Hluboká
prohlídka zámku Č. Krumlov
prohlídka vesnice Holašovice
prohlídka města Č. Krumlov
 
ubytování v penzionu včetně občerstvení
 
večeře v místní restauraci  
Ukončení 1. den: cca 17.00 Návrat do Prahy: cca 19.00

Město Písek odvíjí svou „psanou“ historii od roku 1243, kdy je jeho jméno uvedeno v královské listině, jsou dějiny místa, kde se nachází, daleko starší. V okolí Písku byla v minulosti nalezena řada dokladů o pobytu člověka před desítkami tisíců let.

Jihočeský Písek leží na zlatonosné řece Otavě, jejíž břehy spojuje nejstarší dochovaný kamenný most v Čechách.
Budování velkých kamenných mostů bylo ve středověku pro svou technickou obtížnost a mimořádnou nákladnost poměrně vzácné. Výstavba píseckého kamenného mostu byla nepochybně zahájena ve druhé polovině 13. století, a to za vlády krále Přemysla Otakara II. (1253 – 1278).

Přes most v té době vedla Zlatá stezka spojující české země s Bavorskem a Horními Rakousy. V 16. Století po stezce putovalo až 1300 soumarů týdně. Dnes je most národní kulturní památkou a klenotem města.


Zámek Hluboká byl původně založen jako strážný hrad v polovině 13. století českými králi a jako královský majetek byl dáván často do zástavy. V držení se zde vystřídalo několik šlechtických rodů.

V roce 1661 koupil Hlubokou rod Schwarzenbergů, který dvakrát stavebně zámek upravil, nejprve počátkem 18. století v barokním stylu, později provedl rozsáhlou rekonstrukci zámku v romantickém stylu nové gotiky v letech 1840 – 1871 včetně úpravy parku a okolní krajiny.

Byl přestavěn pod vlivem cest, tehdejšího majitele knížete Jana Adolfa II. Schwarzenberga a jeho manželky kněžny Eleonory, do Anglie.

Hlavní předlohou projektu byl královský zámek Windsor.


Holašovice byly na Seznam UNESCO zapsány v roce 1998. Jedná se téměř zcela dochovaný středověký systém obytných domů a sýpek. Ty jsou propojeny ohradními zdmi s brankami a klenutými vjezdy do prostoru návsi, což spolu s dochovaným štukovým dekorem (tzv. lidové nebo selské baroko) na většině průčelí dává celému sídlu neopakovatelnou atmosféru a výraz.


Český Krumlov je mimořádným architektonickým skvostem, jehož význam potvrzuje zápis města na listinu světového kulturního dědictví UNESCO v roce 1992.

Nad meandry řeky Vltavy se vyvinul jedinečný soubor městské zástavby, především ze 16. století, spolu s rozsáhlým areálem hradu a zámku, který je po Pražském hradu druhým největším zámeckým komplexem České republiky.
První písemné doklady o Českém Krumlově jsou datovány rokem 1253.

Po rodu Vítkovců zdědili hrad i erbovní znak příbuzní Rožmberkové, s jejichž jménem je spojen největší rozkvět zámku a rozvoj i prosperita města. Rožmberkové, ve své době po králi nejmocnější šlechtický rod v Čechách.
Český Krumlov je historické sídlo rodu Rožmberků.

Rod Rožmberků neměl pokračování a hrad v roce 1622 získali Eggenberkové, kteří po třech generacích neměli přímé potomky, takže po roce 1719 se dědictví ujímá rod knížat ze Schwarzenberku.


  CENA výletu 6 450,- Kč / os


při zájmu menším či větším než 4 osoby – individuální kalkulace

– pokud požadujete průvodce, bude zpracována individuální kalkulace

 • Na všech památkách jsou místní průvodci a pokud je nemají v požadovaném jazyku, tak jsou připraveny texty.
  I u nás Vám poskytneme základní informace o výletu, památkách a České republice v písemné formě,
  případně budou texty doplněny audio nahrávkou.

– Pořadatel CK Pavlína Fulnečková  https://www.grandafrika.cz/

Zdroj:

Město Písek   http://www.pisek.eu/barokni-domy-cp-31-32-v-jungmanove-ulici/d-1039/p1=53
Zámek Hluboká nad Vltavou http://www.zamek-hluboka.eu/fotogalerie/interiery/
                                                   http://www.zamek-hluboka.eu/fotogalerie/exteriery/
Holašovice   http://www.holasovice.eu/fotogalerie/holasovice/
Holašovice Selský dvůr http://www.selsky-dvur-holasovice.cz/fotogalerie/
Unesco Czech http://www.unesco-czech.cz/fotogalerie/
Státní hrad a zámek Český Krumlov  http://www.zamek-ceskykrumlov.eu/fotogalerie/
Město Český Krumlov   http://www.fotogalerie.ckrumlov.cz/php/fotogalerie/