80. výlet: Český Krumlov – UNESCO

Pojeďte na prohlídku jedné z památek zapsaných do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, ve kterém má Česká republika zapsáno dvanáct památek.
Navštivte Český Krumlov.

  • mimořádný architektonický skvost
  • jedinečný soubor městské zástavby
  • druhý největší zámecký komplex České republiky
  • historické sídlo Rožmberků
  • zápis do UNESCO v roce 1992

Nad meandry řeky Vltavy se vyvinul jedinečný soubor městské zástavby, především ze 16. století, spolu s rozsáhlým areálem hradu a zámku, který je druhým největším zámeckým komplexem České republiky po Pražském hradu . První písemné doklady o Českém Krumlově jsou datovány rokem 1253.


PROGRAM Doba trvání výletu 10 hod UNESCO
jednodenní privátní výlet
   Odjezd z Prahy: 8.30  
prohlídka města Č. Krumlov

oběd v místní restauraci

prohlídka zámku Č. Krumlov
 
prohlídka města Č. Krumlov
 
Návrat do Prahy: cca 19.00

Město a hrad Český Krumlov leží na řece Vltavě a již v mladší době železné se zde usadili Keltové. Stopy po slovanském osídlení pak pocházejí z 6. století našeho letopočtu.

Novodobá historie města je spojena se založením hradu kolem roku 1250. Usidluje se zde jedna z větví šlechtického rodu Vítkovců, později známá jako páni z Krumlova. Jak hrad, tak i erbovní znak s pětilistou růží po nich zdědili příbuzní Rožmberkové, s jejichž jménem je spojen největší rozkvět zámku a rozvoj i prosperita města. Rožmberkové, jsou ve své době, po králi, nejmocnější šlechtický rod v Čechách.

Vaši prohlídku Českého Krumlova začnete prohlídkou města, vyhlídkou na meandru Vltavy a města Český Krumlov, prohlídkou hradu a návštěvu ukončíte opět prohlídkou části města. Při prohlídce poobědváte v místní restauraci.

Rod Rožmberků neměl pokračování a hrad v roce 1622 získali Eggenberkové, kteří po třech generacích neměli přímé potomky, takže po roce 1719 se dědictví ujímá rod knížat ze Schwarzenberku.


  CENA výletu 3 000,- Kč / os


při zájmu menším či větším než 4 osoby – individuální kalkulace

– pokud požadujete průvodce, bude zpracována individuální kalkulace

  • Na všech památkách jsou místní průvodci a pokud je nemají v požadovaném jazyku, tak jsou připraveny texty.
    I u nás Vám poskytneme základní informace o výletu, památkách a České republice v písemné formě,
    případně budou texty doplněny audio nahrávkou.

Zdroj:

Státní hrad a zámek Český Krumlov  http://www.zamek-ceskykrumlov.eu/fotogalerie/

Město Český Krumlov   http://www.fotogalerie.ckrumlov.cz/php/fotogalerie/